สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ ถือโอกาสสละเวลาจากการเขียนบทความงานวิจัย ที่คั่งค้างมายาวนาน เขียนบทความชีวิต เพื่อสร้างกำลัง และแรงบันดาลใจ เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่มุ่งหวังให้สำเร็จลุล่วง อย่างมีจิตใจที่ปกติสุข ด้วยเพราะเรื่องราวที่เราพยายามทำอยู่ทุกวัน นี้ เพื่อตนเอง เพื่อคนในครอบครัว และเพื่อประเทศชาติาจมีบ้างที่บั่นจิตใจเรา ลามไปถึงร่างกายเรา

ฉะนั้นเราจึงต้องฝึกสติและจิตใจให้สงบ ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารอบกายเราอย่างหลีกหลี่กไม่ได้ ข้อคิดหรือคำคมต่างๆ ส่วนใหญ่ก็อ่านพบเจอจากหลายๆ ที่ และนำมาบอกต่อหรือไม่ก็คิดออกมาเว็บนึง จากความรู้สึกขณะนั้น และจากประสบการณ์ที่พบเจอ ทุกข้อความเป็นเรื่องที่ได้สัมผัสมาในชีวิตจริงครับ

คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ เป็นคนเก่งกันทั้งนั้นๆ จากระบบการศึกษาที่ผ่านมายาวนาน ทำให้ประเทศสร้างคนได้มากมาย แต่จากประสบการณ์ที่พบเจอ ยากที่จะหาคนเก่งที่มีน้ำใจ และเปี่ยมด้วยความเมตตา

“อย่าเป็นคนที่เก่งแล้วไร้ซึ่ง น้ำใจ แต่ขอเป็นคนธรรมดาทั่วไป ที่มีน้ำใจและความเมตตา”

แสดงความคิดผ่าน Facebook