ความคิดเห็นส่วนน้อย

: 230 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ความคิดเห็นที่ดี แต่เป็นเสียงส่วนน้อย ไม่ควรนำมาเป็นประเด็น ให้เกิดความขัดแย้ง ในองค์กรที่มีเสียงส่วนใหญ่

เป้าหมายการทำให้ดีขึ้น

: 247 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

หากเป้าหมาย คือ “การทำให้ดีขึ้น” อาจมีบ้าง ที่ทำให้ เกิดความไม่สบายใจหรือ “ขัดแย้ง”

การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

: 1,107 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

จิตใจที่ไม่สะอาด ย่อมฟอกชำระให้บริสุทธิ์ ได้ด้วย “การสร้างบุญ”

ความเมตตา กรุณา

: 286 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

จิตใจที่บริสุทธิ์ จะสงบ “ความโลภ โกรธ หลง” อีกทั้งยังมี “ความเมตตา กรุณา”

ก่อนจะเกิดสันติ

: 233 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ก่อนที่จะเกิดสันติ ต้องมีความขัดแย้งก่อน

ความสุขสบาย

: 213 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ความสุข ความสบาย ทำให้เกิดความอ่อนแอ

ผลของความกลัว

: 245 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ความกลัว จะทำลาย ความสงบใจจิตใจ

หากต้องการให้เกิดความสงบในจิตใจ ต้องขจัดความกลัว หรือเผชิญกับความกลัวให้ได้ การซักซ้อมให้เผชิญกับความกลัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้วิต และการทำงาน

ชื่นชมกับสิ่งที่ได้มา

: 189 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

จงชื่นชมกับสิ่งที่ได้มา และจงทำใจกับสิ่งที่เสียไป


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download