Take Time

: 226 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ไม่ใช่การใช้ชีวิต แต่เป็นเพียงแค่การใช้เวลา

(The remaining time Not life But it just takes time.)

เรามีชีวิตอยู่แค่เสี้ยววินาทีเล็กๆ ของชีวิตที่แท้จริงเท่านั้น

ส่วนที่เหลือนอกจากนั้น

Read More »

Open Mind

: 201 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

การเปิดอ่านด้วยตา ยังไม่กว้างพอเท่ากับ การเปิดอ่านด้วยใจ

(Open Eyes Not quite as wide. Open Mind)

ตาและใจ เป็นอวัยวะที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล ซึ่งหลายคนมองข้ามลืมไปว่าบางครั้งเราก็ใช้เครื่องมือประเมินผลไม่เหมาะสม Read More »

มิตรภาพ สร้าง 1 ปีทำลาย 1 วินาที

: 293 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

คำว่า “มิตรภาพ” (friendship) ไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้พบปะกันเพียงปัจจัยเดียว แต่เกิดขึ้นจากการได้ร่วมสนุก ร่วมทุกข์ และผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาด้วยกัน มีระยะเวลาเป็นองค์ประกอบหลัก ที่ควบคู่กันไป นั่นหมายความว่า มิตรต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรกว่าจะเกิดขึ้นได้ อันประกอบไปด้วย คำว่า “เพื่อน/พี่/น้อง/” พร้อมทั้งต้องอาศัยความรู้สึกดีๆ เข้ามาช่วยประสานสัมพันธ์ให้มีความมั่นคง หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว มิตรภาพก็หาเกิดไม่ Read More »

ใจเป็นอิสระ

: 275 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

“ใจเป็นอิสระ” หลายคนคงเข้าใจคำว่าอิสระ หมายถึง การไม่ทำอะไร แต่แท้ที่จริงแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคน ส่วนตัว ผมอยากจะมีความเป็นอิสระทางใจ เลยเลือกคำที่ใช้ว่า “ใจเป็นอิสระ” ซึ่งหมายถึง จิตที่เต็มไปด้วยความสงบ สติและปัญญา มีความสมดุลและมีความสามัคคีกับทุกอย่างเพราะเป็นจิตใจที่มีความเป็นกลาง Read More »

ถอยกาย หากเหนื่อยใจ

: 1,995 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

If you tired then be patient,
But if you depressed then backed out.

เหนื่อยกาย ให้อดทนไว้
แต่เหนื่อยใจ ให้ถอยกายออกมา Read More »

SUCCESS

: 255 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

SUCCESS is Not Always What You See.

“ความสำเร็จไม่ใส่สิ่งที่คุณมองเห็นด้วยตาเสมอไป” Read More »

The Power of Positive Thinking

: 323 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

เหตุเกิดจาก การคิดอะไรไม่ออก เลยต้องเข้ามาเขียนบทความ ครั้งนี้เป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ เพื่อเตือนสติตนเอง ในเรื่อง การคิดในแง่บวก รวมถึง ภาวะอารมณ์ในแง่บวก หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ หรืออ่านบทความ ของ Shawn Achor นักพูด นักเขียน และผู้ทำวิจัย เกี่ยวกับเรื่องของความสุข และการคิดในแง่บวก ซึ่งปัจจุบันเป็น CEO ของ Good Think Inc ซึ่งเป็นที่ที่เขาทำวิจัยและสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาในเชิงบวก นอกจากนี้เค้าก็ยังเป็นนักพูดใน TED ด้วย

เขาให้คำนิยาม การมองโลกในแง่บวกว่าเป็น ความสุขที่ได้เปรียบ และความสำเร็จก็มักจะมาจากความสุขเหล่านั้น ในสภาวะที่เรามองโลกในแง่บวก สมองของเราก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น คิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ รู้สึกมั่นใจในตัวเอง และมีความคาดหวังในแง่บวก Read More »

คนธรรมดาที่มีน้ำใจและเมตตา

: 361 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

 

สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ ถือโอกาสสละเวลาจากการเขียนบทความงานวิจัย ที่คั่งค้างมายาวนาน เขียนบทความชีวิต เพื่อสร้างกำลัง และแรงบันดาลใจ เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่มุ่งหวังให้สำเร็จลุล่วง อย่างมีจิตใจที่ปกติสุข ด้วยเพราะเรื่องราวที่เราพยายามทำอยู่ทุกวัน นี้ เพื่อตนเอง เพื่อคนในครอบครัว และเพื่อประเทศชาติาจมีบ้างที่บั่นจิตใจเรา ลามไปถึงร่างกายเรา Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download