ใจเป็นอิสระ

: 154 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

“ใจเป็นอิสระ” หลายคนคงเข้าใจคำว่าอิสระ หมายถึง การไม่ทำอะไร แต่แท้ที่จริงแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคน ส่วนตัว ผมอยากจะมีความเป็นอิสระทางใจ เลยเลือกคำที่ใช้ว่า “ใจเป็นอิสระ” ซึ่งหมายถึง จิตที่เต็มไปด้วยความสงบ สติและปัญญา มีความสมดุลและมีความสามัคคีกับทุกอย่างเพราะเป็นจิตใจที่มีความเป็นกลาง Read More »

ถอยกาย หากเหนื่อยใจ

: 858 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

If you tired then be patient,
But if you depressed then backed out.

เหนื่อยกาย ให้อดทนไว้
แต่เหนื่อยใจ ให้ถอยกายออกมา Read More »

SUCCESS

: 162 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

SUCCESS is Not Always What You See.

“ความสำเร็จไม่ใส่สิ่งที่คุณมองเห็นด้วยตาเสมอไป” Read More »

The Power of Positive Thinking

: 223 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

เหตุเกิดจาก การคิดอะไรไม่ออก เลยต้องเข้ามาเขียนบทความ ครั้งนี้เป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ เพื่อเตือนสติตนเอง ในเรื่อง การคิดในแง่บวก รวมถึง ภาวะอารมณ์ในแง่บวก หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ หรืออ่านบทความ ของ Shawn Achor นักพูด นักเขียน และผู้ทำวิจัย เกี่ยวกับเรื่องของความสุข และการคิดในแง่บวก ซึ่งปัจจุบันเป็น CEO ของ Good Think Inc ซึ่งเป็นที่ที่เขาทำวิจัยและสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาในเชิงบวก นอกจากนี้เค้าก็ยังเป็นนักพูดใน TED ด้วย

เขาให้คำนิยาม การมองโลกในแง่บวกว่าเป็น ความสุขที่ได้เปรียบ และความสำเร็จก็มักจะมาจากความสุขเหล่านั้น ในสภาวะที่เรามองโลกในแง่บวก สมองของเราก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น คิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ รู้สึกมั่นใจในตัวเอง และมีความคาดหวังในแง่บวก Read More »

คนธรรมดาที่มีน้ำใจและเมตตา

: 167 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

 

สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ ถือโอกาสสละเวลาจากการเขียนบทความงานวิจัย ที่คั่งค้างมายาวนาน เขียนบทความชีวิต เพื่อสร้างกำลัง และแรงบันดาลใจ เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่มุ่งหวังให้สำเร็จลุล่วง อย่างมีจิตใจที่ปกติสุข ด้วยเพราะเรื่องราวที่เราพยายามทำอยู่ทุกวัน นี้ เพื่อตนเอง เพื่อคนในครอบครัว และเพื่อประเทศชาติาจมีบ้างที่บั่นจิตใจเรา ลามไปถึงร่างกายเรา Read More »

Glass of Life

: 160 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ชีวิตของคนเรา หากเปรียบเสมือนแก้วน้ำใส ที่ว่างเปล่า วันเวลาผ่านไป ทุกคนต่างก็แสวงหาตัวตนของตนเอง เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด นั่นคือ การศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ ซื้อสิ่งของในการดำเนินชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิต เปรียบเสมือน น้ำบริสุทธ์ ที่เราเติมลงในแก้ว ซึ่งดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีสิ่งแปลกปลอม เปรียบเสมือน หยดสี ที่ใส่ลงไปในน้ำ ทำให้ชีวิตต้องรู้สึกเป็นทุกข์ ผิดหวัง และสิ่งเหล่านี้ก็คอยแทรกซึมไปทั่วชีวิตเราอย่างช้าๆ จนกระทั่งน้ำใสๆ ในแก้วเปลี่ยนเป็นสีอื่นอย่างชัดเจน นั่นแสดงว่าชีวิตเราตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ตลอดไป Read More »

หลักการใช้ อำนาจและบารมี

: 156 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ใช้อำนาจต้องมีเมตตา
ใช้บารมีต้องมีปัญญา

Power must have compassion.
Glory be to the wise. Read More »

ครูเปรียบเสมือนกบเหลาดินสอ

: 286 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560 ในฐานะดังต่อไปนี้

  1. ข้าราชการครู ขอปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชนและพลเมืองที่มีคุณภาพ
  2. นักเรียน ขอระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ขอขอบคุณ ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ในการเล่าเรียน การทำงานและการใช้ชีวิต
  3. ลูก ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณ ยาย ที่เป็นครูคนแรกของลูก ให้ชีวิต ให้ความรู้ ให้ปัญญา ให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และใช้ชีวิตอย่างมีสติ
  4. เพื่อน พี่ น้อง ขอขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้าในชีวิต ที่ได้ให้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ในการทำงาน ซึ่งทุกคนก็เป็นครูที่ได้สอนในการดำเนินชีวิตเช่นกัน

Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes
 

Effects Plugin made by Ares Download