ความสุขสบาย

: 112 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ความสุข ความสบาย ทำให้เกิดความอ่อนแอ

ผลของความกลัว

: 126 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ความกลัว จะทำลาย ความสงบใจจิตใจ

หากต้องการให้เกิดความสงบในจิตใจ ต้องขจัดความกลัว หรือเผชิญกับความกลัวให้ได้ การซักซ้อมให้เผชิญกับความกลัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้วิต และการทำงาน

ชื่นชมกับสิ่งที่ได้มา

: 124 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

จงชื่นชมกับสิ่งที่ได้มา และจงทำใจกับสิ่งที่เสียไป

ความรู้คู่คุณธรรม

: 77 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ความรู้คือขุมทรัพย์

: 140 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »
ขุมทรัพย์ ไม่ใช่ทองคำ แต่เป็นความรู้
(ข้อคิดจากภาพยนต์ เรื่อง Indiana Jones)

ชนะด้วยความดี

: 230 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ผู้ที่มี “สติและปัญญา”
ควรเป็นผู้ชนะด้วย “ความดี”

อุปสรรคแก้ได้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น

: 209 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคได้ง่ายๆ
คนที่แข้มแข็ง เมื่อพบอุปสรรคจะแก้ไขได้ด้วย “จิตใจที่มุ่งมั่น”

ทฤษฎีเกสรดอกไม้

: 78 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ดอกไม้ให้น้ำหวาน เป็นรางวัลแก่แมลง ที่มีส่วนช่วยขยายพันธุ์ ด้วยการผสมเกสร ผู้นำก็เช่นกัน ต้องให้รางวัล แก่สมาชิกที่มีส่วนช่วย ขับเคลื่อนงาน Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download