เชื่อในตัวเอง

: 651 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“บางครั้งการตัดสินใจของเรา ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งบางสิ่งเราก็คิดว่าเราทำได้ แต่บางสิ่งเราก็คิดว่าทำไม่ได้ มันการคิดที่เหมาะกับตัวเราแล้ว เพราะบางครั้งก็ไม่มีใครเข้าใจเหตุผลของเรา การตัดสินใจแต่ละครั้ง ต้องอาศัยประสบการณ์และการรู้จักตนเอง ถ้าเรามีความเชื่อในตนเอง และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก็ขอให้เชื่อตัวคุณเองเถอะครับ”
Read More »

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

: 564 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

การศึกษาโดยทั่วไป ก็เพียงแค่ให้คุณมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน แต่การศึกษาหรือการเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองจะทำให้คุณ สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน นั่นคือ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน

Read More »

เงื่อนไขความคิดของชีวิต

: 527 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ไม่มีอะไรที่ผูกมัดคุณไว้ ยกเว้นความคิดและประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมา;
ไม่มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดสำหรับคุณ ยกเว้นสิ่งที่คุณ
และไม่มีอะไรที่ควบคุมคุณหรือบังคับคุณได้ ยกเว้นความเชื่อของคุณ”
Read More »

ความสุข กับ ความสำเร็จ

: 616 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข
แต่การที่มี ความสุข จ ะเป็นตัวที่ทำให้ไปสู่ ความสำเร็จได้
และถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ นั่นและคุณจะพบกับความสำเร็จและมีความสุขที่แท้จริง”

Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download