ติดตั้ง Server ห้องภาษาต่างประเทศ

: 374 views บันทึกประจำวัน No Comments »

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการอินเทอร์เน็ต (Proxy Server Computer) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตอนนี้ก็ดำเนินการติดตั้งครบ 3 ห้องเรียน เพื่อความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้บริการและบุคลากรและนักเรียนที่มาใช้ห้องสืบค้น แต่ละกลุ่มสาระฯ โดยไม่ต้องใส่ชื่อ และ รหัสผ่าน ซึ่งเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแยกอีกหนึ่งคู่สาย เฉพาะห้องสืบค้นของกลุ่มสาระฯ 3 กลุ่มสาระฯ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ Read More »

ติดตั้ง Server ห้องวิทยาศาสตร์

: 330 views บันทึกประจำวัน No Comments »

วันนี้ช่วงหลังพักเที่ยงก็สละเวลาไปติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer)ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 20 เครื่อง Read More »

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู 2560

: 359 views บันทึกประจำวัน No Comments »

ช่วงนี้เป็นช่วงการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 โดยเขียนครั้งเดียวแต่มีผลการพิจารณาตลอดปี ซึ่งพิจารณา 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม

เพื่อความสะดวกและความสวยงามในการเขียนแบบคำร้องฯ เลยนำแบบฟอร์มปีก่อนมาพิมพ์ปรับปรุงให้ตรงกับของทาง สพม. ปี 2560 ในรูปแบบของไฟล์ Word (.Doc) บุคลากรหรือคุณครูท่านใดสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปพิมพ์แก้ไข ได้ตามความสะดวกครับ Read More »

หลักการเอาใจคน

: 336 views ข้อคิดสะกิตชีวิต No Comments »

if you please everyone you will please no one.

“ถ้าคุณเอาใจคนทุกคน เท่ากับว่าคุณไม่ได้เอาใจใครเลย” Read More »

ติดตั้ง Server ห้องคณิตศาสตร์

: 396 views บันทึกประจำวัน No Comments »

วันนี้ถือโอกาสมีเวลาว่างจากการปฏิบัติงาน กรรมการกลางคุมสอบกลางภาคเรียน 2/2559 มาติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากไม่ได้ดูแลมาเป็นเวลานาน หลังจากที่ได้เริ่มสร้างห้องคอมพิวเตอร์ประจำกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ระบบระบุตัวตน โดยให้รหัสประจำเครื่องไป เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปีกว่า จะสภาพปัญหาความไม่สะดวกในการใช้งาน และความเร็วยังไม่เต็มที่ เลยตัดสินไปติดตั้งเครื่องแม่ข่ายประจำห้อง Read More »

Happy New Year 2017

: 414 views บันทึกประจำวัน No Comments »

Happy New Year 2017

วันที่ 1 มกราคม 2560 นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว วันนี้ก็ยังเป็นวันครอบรอบ 6 ปี ของการก่อตั้งเว็บเขียนบทความนี้ด้วย ไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก จำได้ว่าวันที่เริ่มต้นเขียนบทความและสร้างเว็บนี้ขึ้นมา เริ่มตั้งแต่เช้าของวันที่ 1 มกราคม 2554 แต่ครั้งนี้ไม่ได้เขียนตั้งแต่ตอนเช้า ด้วยเพราะอะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป และด้วยภาระกิจประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า แต่ละปีจะไม่มีโอกาสเหมือนปีที่ผ่านมา หากคิดจะทำอะไรก็ทำซะแต่วันนี้ เพราะถ้ารอวันหน้าอาจจะไม่มีโอกาส หรือไม่ก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเหมือนครั้งก่อน Read More »


wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
wpthemes

Effects Plugin made by Ares Download