วันนี้ก็คงยังเป็นวันหยุดชดเชยปีใหม่ เป็นช่วงเวลาเดินทางกลับสตูล ได้มีโอกาสสัมผัสเห็นบรรยากาศทุ่งนา ตัดกับภูเขา ขณะขับรถกลับ เลยต้องหยุดแวะถ่ายภาพ เก็บไว้ เพราะบรรยากาศแบบนี้หาไม่ค่อยได้ตามปกติ

แสดงความคิดผ่าน Facebook