สำรวจพบโทรศัพท์มือถือกลายเป็นตัวการก่อให้เกิดอุบัติเหตุสำคัญไปเสียแล้ว ทำให้ผู้ใช้ลื่นตกบันได หรือเดินชนเสาไฟฟ้า ขณะมัวตรวจสอบข้อความหรืออ่านอีเมล์บนโทรศัพท์ เลยเสียสมาธิไป

วารสาร วิชาการ “การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ” ของสหรัฐฯ รายงานว่า คณะนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีเทมแปร์ ของฟินแลนด์ ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน 6,000 คน ว่าเคยเกิดอุบัติเหตุขณะใช้โทรศัพท์อยู่ ได้มีผู้แจ้งว่า เคยเกือบจะเกิดเรื่องร้อยละ 13.7 และมีผู้แจ้งว่าเคยเกิดอุบัติเหตุขณะใช้อยู่ร้อยละ 2.4
นักวิจัยได้ เปิดเผยว่า ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายกับคนหนุ่มสาว ที่จวนจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะใช้มันมากกว่าเพื่อน และมักจะเกิดตอนว่างงานมากกว่าตอนทำงานอยู่

นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า ควรจะมีการดำเนินการอย่างใดสักอย่าง เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการใช้โทรศัพท์มือถือทำให้เสียสมาธิได้.

แสดงความคิดผ่าน Facebook