วันนี้เห็นประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มหนึ่ง เห็นชื่อก็น่าสนใจ ซึ่งโดยปกติก็มีหนังสือประเภทนี้วางขายอยู่บนแผงหนังสือทั่วไป แต่เห็นหน้าปก มีข้อความว่า คนไม่กล้าพูด ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ รู้สึกตรงกับความความคิดของตัวเองเลย เพราะตัวเองเป็นคนไม่กล้าพูด โดยเฉพาะในที่สาธารณะ และพูดเป็นทางการ ชอบพูดเล่น ตลกให้เพื่อนหัวเราะเสียมากกว่า อีกอย่างไม่ชอบพูดมากด้วย ชอบคิดและปฏิบัติมากว่า เพราะพูดแล้วบางครั้งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา แต่ด้วยความที่เป็นครู ก็จำเป็นต้องพูดและต้องพูดให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนด้วย สำหรับการนำเสนอหนังสือเรื่องนี้ ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร แค่มาบอกเล่าแนะนำ เรื่องราวที่ผ่านมาเข้าในชีวิตผมส่วนหนึ่ง มีโอกาสก็จะไปหยิบเปิดดูเนื่อหา “ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ” เขียนโดย “สมชาติ กิจยรรยง” เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งรวบรวมเทคนิคการพูด 40 วิธี เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์เฉพาะหน้า การพูดเพื่ออวยพรในโอกาสต่างๆ การนำเสนองาน การพูดเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม และอื่นๆ อีกหลากหลายวิธีการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายไปด้วยการพูดอย่างมีศิลปะ และทำให้ผู้พูดประสบความสำเร็จ เหมาะกับบุคคลที่ต้องการฝึกการพูด เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการทำงานในระดับต่างๆ ในสาขาอาชีพหลายแขนง นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง ซึ่งเป็นนักบริหาร นักพัฒนา ผู้บริหารและเป็นที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำ จำหน่ายเล่มละ 180 บาท

แสดงความคิดผ่าน Facebook