ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“สุชาติ” ผุดนโยบายโละการสอบภาค ข. เหลือแค่ภาค ก.เชื่อ ขจัดปัญหาคอร์รัปชัน พร้อมมอบ ก.ค.ศ.ไปจัดทำหลักเกณฑ์มาเสนอ 13 ก.พ.นี้ ขณะที่ บอร์ด ก.ค.ศ.รับลูกมีมติ ก.ค.ศ.เลื่อนรับสมัครสอบ รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา 31 ม.ค.-6 ก.พ.55 รอจนกว่าหลักเกณฑ์ใหม่เสร็จ
ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ได้หยิบยกเรื่องการสอบเข้าสู่ตำแหน่งและสอบเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อหาทางให้การสอบดังกล่าวมีความโปร่งใสปราศจากการเรียกรับเงิน เพราะฉะนั้น ตนจึงมอบนโยบายในที่ประชุมให้ตัดการสอบภาค ข.ออกจากการสอบประเภทต่างๆ เพราะการสอบภาค ข.เปิดช่องให้กับผู้มีอำนาจเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบได้ ทั้งนี้ โดยปกติการสอบเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ผอ.). และ ผอ.หรือแม้กระทั่งการสอบบรรจุครูของ ศธ.จะมี 2 ขั้นตอน คือ ภาค ก.เป็นการสอบปรนัยวัดความรู้ทางวิชาการ และผู้ที่ภาค ก.ผ่าน จึงจะมีสิทธิสอบภาค ข.ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครเข้าสู่ตำแหน่งโชว์วิสัยทัศน์ของตนเอง ซึ่งในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบสัมภาษณ์ว่าจะให้คะแนนเท่าใด ทำให้ผลที่ตามมาก็อย่างที่เรารู้ๆ กัน คือ เกิดการวิ่งเต้นจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่ง เพราะฉะนั้น การสอบที่ใช้ดุลยพินิจให้เหลือแต่การสอบภาค ก.แล้วดึงสถาบันที่มีชื่อเสียงมาออกข้อสอบ
“ต้องการขจัดปัญหาคอร์รัปชันในวงการครูกว่า 8 แสนคน ทุกวันนี้ครูไม่เป็นอันกินอันนอนจะทำอะไรก็ต้องวิ่งเต้นจ่ายเงิน การแก้ปัญหาดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลดรายจ่ายให้ครู ต่อไปทุกคนจะเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่จ่ายเงิน ทั้งนี้ ได้มอบให้ ก.ค.ศ.ไปจัดทำหลักเกณฑ์การสอบเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ที่สอดคล้องนโยบายของผมมา เสนอในที่ประชุมครั้งหน้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์” ศ.ดร.สุชาติ กล่าว
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า บอร์ด ก.ค.ศ.มีมติตามแนวทาง รมว.ศึกษาธิการ และได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปจัดทำหลักเกณฑ์การสอบใหม่ที่เน้นข้อสอบปรนัย อย่างไรก็ตาม ปฏิทินเดิม สพฐ.ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา กำหนดรับสมัคร 31 มกราคม 2555 – 6 กุมภาพันธ์  2555 ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนการรับสมัครดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าหลักเกณฑ์ ใหม่จะแล้วเสร็จ

แสดงความคิดผ่าน Facebook