ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ไม่ีมีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

หรือในโลกใบนี้

สิ่งที่คนทุกๆ คน สามารถทำได้

ก็เพียงแต่การเอาข้อเท็จจริงและวัตถุ

มาจัดเรียงกันเสียใหม่

ในอีกแบบหนึ่งก็เท่านั้น”

 

#Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook