หายไปนานจากการเขียนบทความชีวิต แห่งนี้ ทำให้รู้ว่าการทำอะไรขึ้นอยู่กับอารมณ์ จริงๆ (เฉพาะตัวผมนะ) เพราะบางครั้งเวลาก็ว่าง แต่ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไร (อยากอยู่เฉยๆ จินตนาการชีวิตไปเรื่อยๆ) วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของการทำงานวันแรกของเดือนใหม่แล้ว ก็ปาเข้ามาครึ่งปีแล้ว แป็บเดียว คิดว่าคงได้เวลาเริ่มอะไรดีๆบ้าง เรื่องการเรียน และงานวิจัยก็ยังไม่คืบหน้า คงต้องเร่งมือแล้ว เพราะเวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว

จากที่ฟังเพลง Drunk on you กว่า 3 เดือน ก็มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงใหม่ คือ You And Tequila ฟังแล้วก็เหมือนได้เริ่มความรู้สึกดีใหม่ๆ ที่ยอมรับบางสิ่งบางอย่างได้ว่า “เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไร หรือใครรอบข้างเรา ให้เราพอใจ นอกจาก เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง หรือยอมรับสิ่งนั้นว่า มันก็เป็นปกติธรรมชาติ แต่ต้องปรับสภาพให้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ เพราะ สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นทั่วไป บนโลกแห่งนี้

แสดงความคิดผ่าน Facebook