ผ่านครบรอบมาอีกแล้วครั้งหนึ่ง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือ +1 ตอนนี้ก็ 38 แล้วนะครับ แต่ก็เป็นวันหยุดปกติวันหนึ่ง ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ เพราะสำหรับผมแล้วเป็นวันพิเศษทุกวันอยู่แล้ว สิ่งที่ให้กับตัวเองวันนี้เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็นอนพักผ่อนให้กับตัวเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ ก็เพียงพอแล้วสำหรับปีนี้

แสดงความคิดผ่าน Facebook