ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Anywhere Is Paradise. It’s Up To You.
“ทุกๆที่เป็นดั่งสวรรค์ มันขึ้นอยู่กับตัวคุณ”

แสดงความคิดผ่าน Facebook