ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เผยผลสำรวจเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ต 47 ประเทศทั่วโลก “เอสโตเนีย” ครองแชมป์อันดับ 1 ตามด้วยสหรัฐฯ ปินส์ฯดีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 35…

องค์กรระหว่างประเทศด้านการส่งเสริม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น “ฟรีดอมเฮาส์” เผยผลสำรวจความมีเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนจาก 47 ประเทศทั่วโลก ช่วงปี 2554 เมื่อ 24 ก.ย. โดยรวบรวมผลคะแนนจากหลักเกณฑ์การประเมิน 3 ข้อ ได้แก่

1.อุปสรรคในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือการผูกขาดทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต

2.การปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล เช่น คำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ของรัฐบาล หรือการหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลบางประเด็นของสื่ออินเทอร์เน็ต และ

3.การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น การออกกฎหมายควบคุมหรือดำเนินคดีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่วิพากษ์วิจารณ์สังคม รวมถึงการทำร้ายร่างกายโดยตรง

ผลสำรวจระบุว่า สาธารณรัฐเอสโตเนียในทวีปยุโรปเป็นประเทศที่ประชาชนมีเสรีภาพในการใช้อิน เทอร์เน็ตมากเป็นอันดับ 1 ส่วนสหรัฐฯตกไปอยู่อันดับ 2 ตามด้วยอันดับ 3-5 ได้แก่ เยอรมนี, ออสเตรเลีย และฮังการี ขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประชาชนมีเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่ สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังติดอันดับ 7 จากผลการสำรวจในครั้งนี้ ส่วนอินโดนีเซียและมาเลเซียติดอันดับที่ 21 และ 23 ขณะที่ไทยติดอันดับ 35 แต่ถือว่ายังอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเวียดนามและพม่า ซึ่งติดอันดับ 40-41 ส่วนจีน, คิวบา และอิหร่าน เป็น 3 ประเทศที่ติดอันดับรั้งท้าย 45-47 ในผลการสำรวจของฟรีดอมเฮาส์.

 

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

แสดงความคิดผ่าน Facebook