ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานราชการต่างๆ หรือบริษัทเอกชน เชื่อว่าพนักงานหลายต้องเคยเล่นเฟซบุ๊กหรือดูคลิปวิดีโอบนยูทูบในเวลางาน ซึ่งบางบริษัทก็มีกฏหรือบล็อคเว็บไซต์เหล่านี้ไป แต่ล่าสุดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเรื่องมาตรการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต จากการตรวจสอบพบว่าการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการดูผ่านเว็บ Youtube หรือการแชทผ่าน Facebook ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก และเหตุนี้เองทางกระทรวงได้ออกหนังสื่อ สั่งห้ามพนักงานทุกคนจากทุกสำนักงานทั่วประเทศห้ามเล่นเฟซบุ๊กและดูยูทูบในเวลางาน ยกเว้นตอนพักเที่ยงเท่านั้น

จะเริ่มปฏิบัติในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยเว็บยูทูบยังสามารถให้เข้าไปดูได้ตามปกติ แต่จะทำให้โหลดช้ามากขึ้น ส่วนเฟซบุ๊กให้งดการใช้ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. และสามารถใช้งานได้เฉพาะตอนเที่ยงเท่านั้น

ทั้งนี้ สาเหตุการห้ามเล่นเฟซบุ๊กและดูยูทูบในเวลางาน มาจากการตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ขณะที่มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ อาทิ ระหว่างทำเนียบมากระทรวง กระทรวงไปจังหวัด หรือทำเนียบไปจังหวัดได้เกิดปัญหาภาพหรือเสียงขัดข้อง ทำให้การสื่อสารไม่สะดวก และเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีการใช้งานเว็บไซต์ Facebook Youtube และเว็บไซต์อื่นๆ ในเวลางานทำให้ใช้ Bandwidth เยอะ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารประชุมทางไกลเกิดข้อผิดพลาดนั่นเอง ทางกระทรวงจึงออกกฏสั่งห้ามพนักงานเล่นและเปิดเว็บไซต์ที่กล่าวมาในเวลางาน

หนังสือจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้งดใช้เว็บไซต์ต่างประเทศจำนวน 10 รายการ รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์อย่าง facebook โดยเนื้อหาเอกสารดังนี้

 

ที่มา http://faceblog.in.th

แสดงความคิดผ่าน Facebook