ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Go Confidently in The Direction of Your Dreams.
Live the Life You have Imagined.

“มุ่งมั่นไปสู่ความฝันของคุณ
มีชีวิตอยู่ตามจินตนาที่คุณมี”

แสดงความคิดผ่าน Facebook