ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

When You Come To A Roadblock.
Take a Detour.
“เมื่อคุณเดินมาเจอสิ่งขีดขวาง ก็จงเดินอ้อมมันไปซะ”

แสดงความคิดผ่าน Facebook