ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ช่วงท้ายครึ่งปีหลังนี้ รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพซะแล้ว จากที่เมื่อก่อนทำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่รู้สึกเหนื่อยล้า มีพลังมาก และสนุกกับงาน ตอนนี้เิริ่มส่งผลแล้ว หรือด้วยเพราะอายุใกล้เลขสี่ สุขก็เลยไปตามอายุเปล่า? ช่วงนี้อาการเริ่มปวดท้องเป็นบ่อยขึ้น อาจเนื่องมาจากไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้า และทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นเวลานานสะสม และเพราะด้วยทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องอยู่หน้าจอนาน อาการปวดหลังก็เริ่มควบคู่เข้ามาด้วย รู้สึกอ่อนล้าและเพลียๆ ยังไงไม่รู้ วันนี้มีอาการปวดท้องมาก เลยลาป่วย 1 วัน

แสดงความคิดผ่าน Facebook