ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

No act of kindness,no matter how small,is ever wasted

การสูญเสียไม่มีทีท่าแสดงถึงความเมตตาสงสาร ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อย่างไรก็ตาม

แสดงความคิดผ่าน Facebook