ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Designers tend to think out of the box. And new ideas.
Have the courage to take risks and do something new.

นักออกแบบมักคิดนอกกรอบ และคิดอะไรใหม่ๆ
มีความกล้าและความเสี่ยงที่จะทำอะไรใหม่ๆ

ซึ่งในสังคมคนส่วนใหญ่ขาดความกล้าและความเสี่ยงที่จะคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เลยเกิดการพัฒนาช้า ไม่สามารถสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้หรือไม่อยากคิดสิ่งใหม่ กลัวที่จะเหนื่อยกับการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่อยากยุ่งยาก ชอบอะไรง่ายๆ (เลยการเป็นคนมักง่าย)มั้ง ในความจริงคนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ใช้ในทางที่ไร้สาระ ไม่เกิดประโยชน์ และก็แค่ความบันเทิงเท่านั้น (ในปัจจุบัน) ผมว่า

แสดงความคิดผ่าน Facebook