ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“Happiness is something that comes into our lives through doors we don’t even remember leaving open”

#Rose Wilder Lane

ความสุขเป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราผ่านประตูซึ่งเราก็ไม่เคยจำเลยว่าเปิดประตูนั้นทิ้งไว้เมื่อไหร่

#Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook