ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ถึงเวลาที่ต้องทดสอบวัดทักษะความรู้ ภาษาอังกฤษ (PSU – TEP) อีกครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้เตรียมตัวเลย ครั้งแรกกะว่าจะมาทดสอบดูว่าระดับภาษาอังกฤษอยู่ระดับใด แล้วค่อยกลับไปเตรียมตัว แต่พอถึงวันสอบจริงก็ไม่ได้เตรียมตัวสักที ด้วยเพราะภาระงานและเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบทำให้เวลาผ่านไปรวดเร็วมาก อีกอย่างการที่จะทำอะไรบางอย่างสำหรับผมเราต้องอาศัยอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งบางครั้งก็ไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรก็มีครับ

แต่ช่วงหลังนี้รู้สึกเหนื่อยๆ เพลียๆ เลยไม่มีพลังจะทำอะไรได้มากมายเหมือนเมื่อก่อน หรือคงเพราะอายุที่เพิ่มขึ้น (อีกแล้ว)

การทำแบบทดสอบคร้้งนี้เป็นครั้งที่มึนมากครับ เพราะไม่มีสมาธิเลย และก็รู้สึกเหนื่อยล้า ทำได้สักพักก็เริ่มมึนแล้วแต่ก็พยายามทำเต็มที่ แต่รู้สึกทักษะการฟังจะซับซ้อนมากขึ้น ส่วนทักษะการเขียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการรับลูกจ้างว่า เห็นด้วยหรือไม่กับผู้ที่มีประสบการณ์ ที่ต้องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

ผลสอบออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับ แต่ก็ทำดีที่สุดความสามารถแล้วครับ “ขอเพียงผ่าน 50% สักหนึ่งทักษะเถอะ..เพี้ยง..(สาธุ)”

ข้อมูลการสมัครสอบครั้งที่ 2/2556

ทักษะ เวลาสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้อง
Reading and Structure 9.00 – 11.00 a.m. 0000000529 LA 308
Listening 1.00 – 2.00 p.m. 0000000157 LA 510
Writing 2.15 – 3.15 p.m. 0000000147 LA 510

 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook