“If we can’t do in what we love
Then we must love in what we do”

(ถ้าเราทำในสิ่งที่รักไม่ได้ ก็จงรักในสิ่งที่ทำ)

นี่อาจเป็นคำพูดสำหรับคนที่ไม่มีทางเลือก หรือว่าสำหรับคนที่ไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ (หรือเปล่า) จริงๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันครับ เพียงแต่ เป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับช่วงเวลาปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะปัจจุบันนี้ ขอให้ยอมรับเถอะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีครับ เพราะช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกวินาทีไม่เคยมีเรื่องอะไรซ้ำกันเลย ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มุ่งไปข้างหน้า ไมเคยแม้จะรอให้เราคิด

ฉะนั้น หากทุกวันนี้คุณกำลังสงสัยตัวเองว่า ใช่ตัวเราหรือเปล่า และเป็นสิ่งที่เราเลือกถูกแล้วหรือ ก็ขอให้คิดเสียเถิดว่า “ใช่” เพราะทุกคนก็มีสิ่งที่ตัวเองและอยากจะทำ แต่ก็ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น “หากเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เรารักไม่ได้ ณ ตอนนี้แล้ว ก็ขอจงให้รักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ เพราะนี่คือความเป็นจริงของชีวิตเราครับ

อย่างตัวผมเองในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่สมัยเรียนมาแล้ว ไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าจะมาเป็นครู และไม่เคยคิดจะเป็นด้วยครับ และก็ไม่ใช่สิ่งที่เรารัก แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุให้เราต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ ที่เป็นครู ผมก็พร้อมด้วยความเต็มใจ และรักในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ คือ ทำหน้าที่ครูด้วยความรู้ ความสามารถ ที่มีและรักในอาชีพครู

#Wee.Patthaburee

แสดงความคิดผ่าน Facebook