16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู และในปีนี้ก็ตรงกับวัน พฤหัสบดี สำหรับคำขวัญ วันครู ปี 2557 คือ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ยังคงมีเรื่องราวมากมายในชีวิต ที่อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าสู่ สนทนากันฟัง แต่ก็เป็นเรื่องราวที่จะไกลตัวสำหรับใครหลายๆ คน ด้วยเพราะแต่ละคนก็มีเรื่องราว ภาวะมากมาย ที่จะสนทนากันอยู่แล้ว เรื่องราวแต่ละเรื่อง จะไม่มีวันซ้ำ ในแต่ละช่วงเวลา ดังเช่น ในสมัยเด็กเราก็จะคุยกันอีกเรื่อง วันเรียน วัยทำงาน ซึ่งไม่ซ้ำกัน และในบางครั้งเมื่อผ่านมาถึงจุดๆ หนึ่ง ก็จะมีเรื่องราวให้คุยได้น้อยลง แต่เป็นเรื่องราวที่แต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกัน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ผ่านมาถึงวันนี้ เกือบ 20 ของชีวิตการเป็นครู ก็มีเรื่องราวมากมายในชีวิต สำหรับผมเช่นกัน ก่อนหน้านี้ก็จะพูดคุยเรื่องราว เทคโนโลยี เรื่องราวการศึกษา เรื่องราวการทำงาน จนมาถึงช่วงหลังๆ ผมสนใจที่จะพูดคุยเรื่องราวการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจในการทำงาน เรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องผ่านประสบกาณ์มาก่อน มันจึงจะพูดคุยกันได้ เพราะหากไม่เคยผ่านมาก่อนอาจจะนานกว่าคุยกันรู้เรื่อง หรือเป็นเรื่องไม่จำเป็น

ในโอกาสวันครู ปีนี้ อย่างน้อยก็เป็นครูคนหนึ่ง ความคิด ความอ่าน ทัศนคติ เป็นแปลงตลอดเวลา ตามประสบการณ์ และเวลา ความจริงต้องการจะเขียนบทความ เกี่ยวกับครูในยุคปัจจบุัน แต่ด้วยเพราะรู้สึกเมื่อยล้าสายตา และต้องใช้เวลาในการเขียน เลยไม่ได้เขียนครับ แต่ก็อยากจะแลกเปลี่ยนและเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ คงไว้บทความต่อไป อาจจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับครูบ้าง

ภาพประกอบอินเทอร์เน็ต

มีคนให้ความหมายของคำว่าครู ไว้ต่างๆ มากมาย ซึ่งก็น่าสนใจ และมีคุณค่า เวลาได้อ่าน อาชีพครูเป็นอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เทคโนโลยี และสภาพทางสังคม ดังนี้ ปัจจุบันเมื่อสภาพทางสังคม หรือเทคโนโลยี หรือเรื่องราวในธรรมชาติ เกิดการเปลี่ยนแปลง ครู ก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน จนบางครั้ง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ใช้ในสร้างบุคลากร และครู อาจจะใช้ไม่ได้ หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนในทันกับยุคสมัย ยิ่งปัจจุบัน มีการเปลี่ยนหลายๆด้าน อย่างรวดเร็ว จนธรรมชาติเองก็ปรับตัวไม่ทัน

ผมสรุปสั้น จากอดีตถึงปัจจุบัน จากความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่น้อย แต่ก็มีความคิดโดยส่วนตัว เกี่ยวกับครู ว่า

“ครู คือ ผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน คนที่เป็นครู ต้องไม่มีภาระหรือข้อจำกัดอื่น”

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ด้วยเพราะข้อความสั่นๆ เชิงแง่คิด หลายๅคนอาจตีความหมายผิดและไม่เห็นด้วย แต่ความจริงแล้ว ไม่มีอะไรครับ เพียงแค่จะให้กำลังใจครูทุกท่านว่า การเป็นครูนั้น หมายถึง บุคคลพิเศษ มีคุณค่า ด้วยเพราะต้องเป็นคนเสียสละ และเป็นคนที่สร้างคน ซึ่งก็ต้องใช้ความพยายามและอดทน ตั้งใจ จริงใจ เพื่อหวังให้ศิษย์เป็นคนดี ทั้งๆที่ครูก็ไม่ได้ต่างจากบุคคลอื่น โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆท้้งสิ้น ครับ

สุดท้าย ขอขอบพระคุณ คุณครู อาจารย์ และบุคคลทุกคนที่เป็นครูให้กับผม อย่างที่ได้เขียนไว้ในบทนำชีวิต ครับ เลยไม่อยากจะเขียนซ้ำ “สวัสดีวันครู ขอให้ครูทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความเจริญและประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ

วีระศักดิ์ พัทบุรี
@Wee.Patthaburee
16 ม.ค. 2557

แสดงความคิดผ่าน Facebook