ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่อยู่ได้โดยไม่พึ่งพาอะไร หรือไม่เกี่ยวข้องกัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์กัน ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ  และมีข้อดีข้อด้อย ที่ต้องพึ่งพากันจึงจะอยู่กันได้อย่างสมดุล นี่คือ สัจธรรมของธรรมชาติ ซึ่งผมจะเรียกว่า “สัจธรรมชาติ”  (ขอเริ่มต้นใช้คำนี้ ) คือ ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมชาติ นั่นคือหากเข้าใจธรรมชาติแล้ว ก็จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพราะมันเป็นธรรมชาติ อย่างเช่น ชีวิต กับ เวลา ก็มีความสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติ นั่นคือ

ชีวิต สอนให้เราใช้ เวลา ในการทำสิ่งดีๆ
ในขณะที่ เวลา ก็สอนให้เราได้เห็นคุณค่าของ ชีวิต

Life teaches Us to make Good Use of Time,
While Time teaches Us The Value of Life.

แสดงความคิดผ่าน Facebook