ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“ไม่มีอะไรที่ผูกมัดคุณไว้ ยกเว้นความคิดและประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมา;
ไม่มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดสำหรับคุณ ยกเว้นสิ่งที่คุณ
และไม่มีอะไรที่ควบคุมคุณหรือบังคับคุณได้ ยกเว้นความเชื่อของคุณ”

สรุป ชีวิตไม่มีขีดจำกัด หากมีความเชื่อในสิ่งที่ทำแล้วก็ขอให้ตั้งใจมุ่งมั่น เพราะความเชื่อเป็นเสมือนพลังให้มุ่งไปสู่เป้าหมายในชีวิต

Weerasak Patthaburee

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“‎Nothing binds you except your thoughts; nothing limits you except your fear; and nothing controls you except your beliefs.”

Marianne Williamson

แสดงความคิดผ่าน Facebook