ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

จากบทความที่แล้วนำเสนอมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในเอเชีย ประจำปี 2014 ไปแล้ว ล่าสุดมาดูผลสำรวจ มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกประจำปี 2014 กันบ้าง จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า ประจำวันเสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557, 11.28 น.

20 ก.ย.57 สำนักการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษอย่าง QS World University Rankings 2014/15 (Quacquarelli Symonds) ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก, มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปรากฎว่า Massachusetts Institute of Technology (MIT) ถูกจัดเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ส่วน University of Cambridge และ Imperial College London คว้าอันดับ 2 ร่วมกัน ในขณะที่ National University of Singapore (NUS) ของสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ 22 ของโลก ส่วน  KAIST จากเกาหลี ที่อยู่อันดับ 2 ของปีที่แล้ว ร่วงไปอยู่ที่ 10 ของเอเซีย ส่วน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย อยู่อันดับ 243 ของโลก ตกจากอันดับที่ 239 ของโลกในปีที่แล้ว

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2014/15 ได้แก่
อันดับ 1 : Massachusetts Institute of Technology (MIT)
อันดับ 2 : University of Cambridge
อันดับ 2 : Imperial College London
อันดับ 4 : Harvard University
อันดับ 5 : University of Oxford
อันดับ 5 : UCL (University College London)
อันดับ 7 : Stanford University
อันดับ 8 : California Institute of Technology (Caltech)
อันดับ 9 : Princeton University
อันดับ 10 : Yale University

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2014/15 ได้แก่
อันดับ 1 : National University of Singapore (NUS) (อันดับที่ 22 ของโลก)
อันดับ 2 : University of Hong Kong (อันดับที่ 28 ของโลก)
อันดับ 3 : The University of Tokyo (อันดับที่ 31 ของโลก)
อันดับ 4 : Seoul National University (อันดับที่ 31 ของโลก)
อันดับ 5 : Kyoto University (อันดับที่ 36 ของโลก)
อันดับ 6 : Nanyang Technological University (NTU) (อันดับที่ 39 ของโลก)
อันดับ 7 : The Hong Kong University of Science and Technology (อันดับที่ 40 ของโลก)
อันดับ 8 : The Chinese University of Hong Kong (อันดับที่ 46 ของโลก)
อันดับ 9 : Tsinghua UniversityTsinghua University (อันดับที่ 47 ของโลก)
อันดับ 10 : KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology (อันดับที่ 51 ของโลก)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2014/15 ติดอันดับอยู่เพียง 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่
อันดับ 1 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 243 ของโลก)
อันดับ 2 : มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 257 ของโลก)
อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 501-550 ของโลก)
อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 601-650 ของโลก)
อันดับ 5 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 651-700 ของโลก)
อันดับ 7 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 701 ขึ้นไปของโลก)
อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 701 ขึ้นไปของโลก)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. Academic reputation (40%) ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey
2. Employer reputation (10%) ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey
3. Student-to-faculty ratio (20%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์
4. Citations per faculty (20%) จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากฐานข้อมูลของ Scopus
5. International faculty ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ
6. International student ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ

แสดงความคิดผ่าน Facebook