ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วันสุดท้ายของการอบรม EIS ณ ประเทศสิงคโปร์ วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจคือ การประเมินผลสมรรถนะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับการศึกษา ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่วนช่วงที่ 2 ก็เป็นเรื่องของ  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ (Next Generation Science Education : NGSE) การอบรมวันที่นี้ก็มีเฉพาะช่วงเช้า สำหรับช่วงบ่ายก็ตามอัธยาศัย

 Fri 31 October8.30 am – 10.00 am  Assessing Students for 21st Century Competencyby Mr See Teck Meng
10.00 am – 10.30 am  Tea Break
10.30 am – 12.30 pm  Session 2 – Next Generation Science Education: Curriculum, Instruction, Assessment and Emerging Technologies by Dr Yap Kueh Chin
12.30 pm – 1.30 pm  Closing Ceremony + Reception

บรรยากาศการอบรม EIS สิงคโปร์ วันสุดท้าย

จากการอบรมและได้ฟังบรรยายจากวิทยกรของสถาบัน STU ประเทสสิงคโปร์ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ สิงคโปร์เน้นเรื่องภาวะผู้นำ การพัฒนาจิตสำนึกของคนมากกว่าด้านความรุ้อย่างเดียว และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากโมเดล สมรรถนะนั้นประกอบด้วยวงกลมหลายวง และวงกลมที่อยู่ในช่วงกลางก็จะเป็นในส่วนของ Core Value ซึ่งเกี่ยวข้องภานในตัวบุคคล สำหรับผมแล้วการที่เรามุ่งเน้นพัฒนาแต่องค์ความรู้เพียงอย่างเดียวเพื่อให้เป็นคนเก่ง โดยไม่ได้มองถึงการพัมนาภายในของตัวบุคคล ก็จะได้แต่คนเก่งที่ไม่มีคุณภาพ เพราะไม่สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ เพราะขาดทักษะชีวิตและการปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ฉะนัันเรื่องการพัฒนาจิตใจและความสำนึกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ทุกวันนี้สังคมไทยพัฒนาแต่ด้านวัตถุและไม่ได้พัฒนาคุณภาพของคน

Model Core Values 21st century-competencies-and-desired-student-outcomes

จากโมเดลดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Social and Emotional Competencies ประกอบด้วย

Self-Awareness
Your child has self-awareness if he understands his own emotions, strengths,
inclinations and weaknesses.

Self-Awareness
Your child has self-awareness if he understands his own emotions, strengths,
inclinations and weaknesses.

Social Awareness
Your child has social awareness if he has the ability to accurately discern different
perspectives, recognise and appreciate diversity, empathise with and respect others.

Relationship Management
Your child can manage relationships effectively if he has the ability to establish and
maintain healthy and rewarding relationships through effective communication, and
is able to work with others to resolve issues and provide assistance.

Responsible Decision-Making
Your child can make responsible decisions if he has the capacity to identify and
analyse a situation competently. He should be able to reflect upon the implications of
decisions made, based on personal, moral and ethical considerations.

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ สิงคโปร์

ซึ่งประเทศสิงคโปร์เน้นเรื่องนี้มาก เห็นได้จากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ ครับ ส่วนของไทยก็เพียงแต่นำเสนอยังไม่ได้นำเข้าประยุตก์ใช้อย่างจริงจัง เพราะมัวถอยหลังไม่ไปเรียนวิชาพลเมือง กันอยู่มั้งครับ ส่วนสมรรถนะของพลเมืองใน ศตวรรษที่ 21 ก็ปล่อยให้ประเทศอื่นทำกันไปแล้วค่อยตามหลังอีกเช่นเคย

จบหลักวิชาการ เที่ยวต่อครับ

ในช่วงบ่ายของวันนี้ก็นำทีมสมาชิกไปที่ Marina bay sand ตั้งใจจะเข้าชม คาสิโน ที่นี่อยู่ว่าเป็นไงบ้าง

บริเวณชั้น 1 ห้าง Marina bay sand

แสดงพาสปอร์ต เพื่อเข้าไปยังคาสิโน ครับ ก็เดินชมและดูสมาชิกเล่นเสี่ยงโชคกัน เริ่มต้นก็ได้มาเป็นกอบเป็นกำ เต็มไม้เต็มมือแต่เมื่อเวลา ผ่านสรุปหายไปทั้งทุนทั้งกำไรครับ (อิอิ) สุดท้ายก็ออกมานั่งจิบกาแฟ บริเวณน้ำหมุน

สิ่งที่เน็นแล้วทึ่งและน่าประทับใจ คือ การใช้เทคโนโลยีในการประกอบการค้าครับ เวลาจะเรียกพนักงาน หรือเก็บเงิน ใช้อุปกรณ์ไร้สายเรียกครับ (สุดยอดน่าจะนำไปใช้ที่บ้านเราบ้าง) ดังรูป

อุปกรณ์เรียกพนักงาน ไร้สาย

หลังจากเน้นก็เดินผ่านร้านที่เต็มไปด้วยสาวๆจากเมืองไทย ที่ช็อบปิ้งกระเป๋า แบรด์ดังอย่าง Charles $ Keith

ร้านขายกระเป๋าและเครื่องประดับสตรี Charles $ Keith สิงคโปร์

ใกล้ค่ำเริ่มหิวแล้ว ถึงเวลาเปลี่ยนสถานที่ต่อ ก็กลับไปยังสถานี หลักและต่อไปยังสถานี Bugis แหล่งช้อปปิ้งอีกที่หนึ่ง เพื่อหาร้านอาหารอิสลาม แต่ส่วนใหญ่ร้านกำลังจะปิดกันหมดแล้ว และคนก็เริ่มน้อย ก็ใช้บริการอาหารสากล 2 อย่าง ดังรูป

อาหารเมนูไก่ ราคาประมาณ $7.4

อาหารเมนูไก่ ราคาประมาณ $10.9

ทานเสร็จก็รีบทำเวลาเดินดูรอบๆ ซื้อของฝาก และก็ต้องรีบหาทางกลับครับ เพราะรถไฟฟ้าจะหยุดให้บริการก่อนเที่ยงคืน แต่ไม่แน่ใจเวลาเท่าไหร่ เพราะแต่ละสถานีเวลาจะไม่เหมือนกัน

ป้ายบอกเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT แต่ละสายที่ สิงคโปร์

สุดท้ายก็กลับถึงที่พักทันเวลา รถไฟฟ้า MRT เกือบเที่ยวสุดท้าย.

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook