ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

หากเอ๋ยถึงประเทศ ฟิลแลนด์ คงเป็นที่ทราบกันดีครับว่า เป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับให้ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ซึ่งหลายๆ สาเหตุก็คงทราบกันไปบ้างแล้วว่าทำไม และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ การศึกษาของประเทศฟิลแลนด์ ไม่มีการบ้าน หรือหากมีก็น้อยมาก นี่น่่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ระบบการศึกษาของประเทศฟิลแลนด์ ติดอันดับการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ลองมาดูระบบการศึกษาที่ประเทศฟินแลนด์กันครับ ว่าแตกต่างจากระบบการศึกษาทั่วโลกหรือในประเทศไทยอย่างไรบ้าง

 • อัตราการจบการศึกษาโรงเรียนมัธยมในประเทศฟิลแลนด์คิดเป็น 93% (78% ในแคนาดาและ 75% ในสหรัฐฯ)
 • 2 ใน 3 นักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 • ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ PISA ในฟินแลนด์ได้คะแนสูงประเทศฮ่องกง 20 คะแนน
 • อัตราส่วนของครูกับนักเรียนคิดเป็น 1:12 คน  (เมื่อเทียบกับเมืองนิวอร์ก 1:24 คน)
 • ไม่มีการจัดห้องเรียนที่แยกต่างหากสำหรับการศึกษาเร่งหรือพิเศษ (ทุกคนเรียนรวมห้องเดียวกัน ไม่ว่าจะมีความสามารถพิเศษอย่างไร) ซึ่ง 1 ใน 3 ของนักเรียนในห้องจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
 • การทดสอบมาตรฐานจะได้รับการทดสอบสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปี เท่านั้น
 • เวลาสำหรับการพัก นักเรียนจะมีประมาณ 75 นาทีต่อวัน
 • การบ้านจะมีก็ต่อเมื่อนักเรียนย่างเข้าสู่วัยรุ่น
 • ครูส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งจะได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาล
 • 10% สูงสุดของการจบระดับปริญญาได้รับการยอมรับในโปรแกรมการเรียนการสอน
 • อาชีพครูได้รับการยอมรับและยกย่องเทียบกับแพทย์และทนายความ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เป็นไงบ้างครับ เห็นข้อมูลระบบการจัดการศึกษาของประเทศฟิลแลนด์ แล้วแตกต่างกันชิ้นเชิงกับระบบการศึกษาของไทย และอีกหลายๆ สาเหตุครับ ก็ปรับไปตามสภาพความแตกต่าง เพราะเหตุผลหลักๆ ก็คงหนีไม่พ้นการเป็นคนดีที่ถูกปลุกฝังมาตั้งแต่ครอบครัว และการมีจิตสำนึกในการประพฤติดีครับ (?)

อ้างอิง Edudemic.com

แสดงความคิดผ่าน Facebook