ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เป็นประจำทุกปีครับที่ นิตยสารฟอร์บส (Forbes) จะจัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดในโลก ซึ่งผมเองก็ต้องการทราบเหมือนกันว่า ปีนี้จะเป็นใคร เพราะโดยปกติผมจะนำเรื่องราวบุคคลสำคัญๆ คนที่มีชื่อเสียง หรือไม่คนบุคคลที่มีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มาบอกเล่า นำเสนอให้กับนักเรียนฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ไม่ได้คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนบุคคลดังกล่าว เพียงแต่ให้มองเค้าเป็นแบบอย่างเพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจที่จะสร้างความฝันมุ่งไปสู่เป้าหมายของแต่ละคน อย่างมีแรงบันดาลใจ (Inspire) ครับ เน้นสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจครับ เพราะอย่างอื่นทุกคนก็มีกันอยู่ในตัวแล้ว ขาดแต่สิ่งที่อยู่ภายใน

จากผลการสำรวจ อภิมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก 50 คนแรก ซึ่งสามารถดูรายชื่อจากได้จากเว็บ Forbes ครับ และในปีนี้ 2015 อันดับ 1 คือ บิล เกตส์ (Bill Gates) ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเค้าก็เป็นอันดับ 1 เช่นกัน ปีที่แล้ว $76 B ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น $79.2 B ซึ่งก็รู้สึกดีครับเพราะเป็นบุคคลที่ผมนำมาเล่าสู่นักเรียนเป็นประจำ ส่วน Mark Zuckerberg ปีนี้อยู่อันดับที่ 16 ครับ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดผ่าน Facebook