จากการที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต เครือข่าย UniNet ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 58 และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องทั้งทางอีเมล์และโทรศัพท์ ก็ได้รับคำแนะนำและประสานด้วยดี ตอนนี้เจ้าหน้าที่ Uninet ก็ได้เข้าตรวจเช็คสัญญาณ (16 มิ.ย. 58) พบว่าปกติ แต่ไฟสัญญาณยังติดไม่ครบ 5 ดวง น่าจะเป็นที่เครือข่ายต้นทาง จาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่าย UniNet เป็นที่น่าพอใจในความเร็วครับ เนื่องจากสัญญาณวิ่งเกือบเต็มสปีด 100 Mbps. อาจมีบ้างที่สัญญาณหลุด ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่ครั้งนี้ใช้เวลาหลายวันหน่อย ทำให้การใช้งานอินเทอร์ที่โรงเรียนช่วงนี้ติดขัดนิดหน่อยครับ

แสดงความคิดผ่าน Facebook