ไม่รู้จะตั้งชื่อหัวเรื่องว่าอะไรดี ด้วยเพราะความรู้สึกหลายๆ อย่างมารวมกันจนไม่รู้ว่าประเด็นไหนมีน้ำหนักมากกว่ากัน มันปนไปด้วยความรู้สึกเหนื่อย ล้า เพลีย กังวล ไม่ได้ดังใจ ไม่เข้าใจ ฯลฯ โดยปกติในแต่ละวันก็จะมีไม่กี่อารมณ์ จากที่ฟังเพลงแล้วหาย ครั้งนี้ก็ต้องหาเพลงฟังอีก และคืนนี้คงต้องพักจากการเครียร์งานบางสิ่ง บางอย่างบ้างแล้ว การดูภาพยนต์ก็ช่วยผ่อนคลายให้หายเหนื่อยได้  เช่นกัน

หัวข้อที่ทิ้งไว้ท้ายบทความที่ผ่านมา นึกได้ว่า เกี่ยวกับ ความสบงนิ่งภายในใจ เพราะเมื่อมีสติ และรู้สึกสงบนิ่ง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และหายจากความรู้สึกกังวลต่างๆ จากที่กล่าวมา สรุป เลยใช้หัวข้อ “พบความสุขด้วยความสงบนิ่ง”

และก็เลือกเพลง Country ศิลปิน Mo Pitney

ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศ ชนบท อีกเช่นเคย ด้วยเพราะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และช่วยให้จิตใจสงบนิ่ง เมื่อจิตใจสงบนิ่ง ก็จะสัมผัสกับความสุข จากใจ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เป็นธรรมที่เราทำงานกับผู้คน ก็ต้องมีบ้างที่กระทบกระทั่งกัน ทั้งความคิด และความพูด “หากเราทนคำพูดคนอื่นให้ได้แล้ว เราก็จะทำงานกับคนได้นั่นเอง” ซึ่งก็มีคนกล่าวไว้มากมาย และในเรื่องของความคิด ต่างคนก็ต่างคิด ซึ่งความคิดสามารถจินตนาการไปได้ทั่วไม่จำกัด สรุปคือ ถ้าควบคุมความคิดให้สงบนิ่งได้ ก็จะสัมผัสจะความสุข เช่นกัน

ความคิดไม่ตรงกัน พูดออกมาก็ทะเลาะกัน โกรธกัน ใครก็ตามที่สามารถควบคุมความโกรธได้ บุคคลผู้นั้นถือว่า มีปัญญา (ปัญญา สามารถแก้ปัญหาหลายๆได้ และเป็นการยากมากที่จะเกิดปัญญาได้ วงเล็บสำหรับผม)

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ฉะนั้น ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ชีวิต จะเริ่มต้นด้วยสุข และเจอความทุกข์บ้าง ปะปนกันไปในแต่ละวัน สิ่งเหล่านั้นก็เปรียบเสมือน อุปสรรคชีวิต ชีวิตที่นิ่งสงบก็ผิดธรรมชาติ ดังเช่น ทะเลที่มีคลื่น ด้วยเพราะถูกลมพัด จึงจะเป็นทะเลที่สวยงาม

อุปสรรคก็เปรียบเสมือนคลื่นที่พัดเข้ามาในชีวิต เราต้องพร้อมฝึกจิตใจให้แข้มแข็ง ด้วยความสงบนิ่งภายในใจ นั่นเอง

#Wee4Life

แสดงความคิดผ่าน Facebook