วันนี้ถือโอกาส วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นวันเริ่มต้นกลับมาเขียนบทความชีวิตอีกครั้ง เป็นวันที่เริ่มต้นของครึ่งปี และเป็นวันดื่มนมโลก วันสำคัญดีๆ แบบนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับ ปกติก็ดื่มนมทุกวัน เมื่อถึงวันดื่มนมระดับโลก ไงลืมดื่มนมซะงั้น ถ้าไม่ใช่เพราะ Social Media ก็คงไม่รู้ข่าวคราวอะไรดีๆ แต่บางครั้ง Social Media ก็มีมากจนเกิดไปและมีทั้งผลดี ผลเสีย

ห่างหายไปหลายเดือนด้วยเพราะภาระกิจมากมายมหาศาล ที่ไม่ค่อยมีพลัง(ใจ) จะสร้างสรรค์ความคิดอะไร เพราะนอกจากต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งพักผ่อนแล้วก็ต้องจัดการกับเรื่องราวต่างๆ มากมาย จนหมดพลัง

แต่ที่ผ่านมาก็ยังคงอาศัยบทเรียนที่เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่งั้นก็จะรู้สึกเบื่อไปทั้งวัน

ในโอกาส 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลกโดยองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้เป็นวันดื่มนมโล (World Milk Day) ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชนภายในประเทศ แต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นหน่วยงานรณรงค์กันสักเท่าไหร่

จาก 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากที่เป็นครูก็ได้เริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอน เพราะเมื่อนักเรียนมีแรงบันดาลใจแล้วก็จะเกิดเป้าหมายในการเรียน เนื่องจากหากเริ่มเรียนโดยไม่มีแรงบันดาลใจ และไร้ซึ่งเป้าหมาย การเรียนก็จะไม่สนุก และขาดความสุข ด้วยเพราะการมีความสุขจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว (คงไม่ต้องหาคำพูดหรืองานวิจัยอ้างอิงนะครับ) แต่ก็จะแนะนำนักเรียนเรื่องการทำงานของสมองเช่นกัน

ไหนก็เขียนบทความชีวิตแล้วก็ขอสักหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ คือ

10 ข้อคิด จาก CEO MICROSOFT “SATYA NADELLA” ซึ่งบางครั้งเราก็เผลอลืมไปจนหมดกำลังใจเช่นกัน เลยต้องคอยเตือนสติจากข้อคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ

1. เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.หาจิตวิญญาณของที่ทำงานให้เจอ

3.มั่นใจในตัวเอง

4.ตกหลุมรักในสิ่งที่ทำ

5.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ดี

6.เป็นแหล่งรวมพลังงานบวก

7.หาสมดุลของงานและชีวิต

8.มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

9.สร้างมิตรดีกว่าศัตรู

10.เพิ่มความสามารถ

แสดงความคิดผ่าน Facebook