เรื่องราวส่วนใหญ่ ที่ได้นำเสนอในบทความชีวิต เป็นประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสกับตัวเอง ซึ่งตรงกับข้อคิดในการทำงาน การใช้ชีวิต ของผู้คนที่ประสบความสำเร็จ ด้วยเพราะบางครั้งหากไม่เจอกับตัวเองก็อาจจะไม่เข้าใจ หรือคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว

ด้วยความเป็นครู บางครั้งก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าและเสริมในบทเรียน ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง จะไม่ไม่เสียเวลาเรียนรู้และได้มีเวลาเตรียมตัวในการใช้ชีวิต ทั้งในชีวิตการเรียนและชีวิตประจำวัน

เรื่องของ “ความอดทน” ผมได้พบเจอกับตัวเอง และยอมรับว่า ความอดทน จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ อย่างแท้จริง ด้วยเพราะมีหลายเรื่องราวในชีวิตที่ต้องพบเจอ จนบางครั้งก็มองหาหนทางแก้ปัญหาไม่เจอ จำเป็นต้องมีคนคอยเตือนสติเราบ้าง นอกจากคนในครอบครัวเราแล้ว ก็คงต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุด ยากที่จะมีใครมาคอยเตือนสติเรา และอีกวิธีหนึ่งอย่างที่เคยกล่าวไว้ คือ คำคมของผู้ประสบความสำเร็จ

จากการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต ที่ผมได้พบเจออยู่ ณ เวลานี้ อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ คือ “ความอดทน” และผมได้พิสูจน์แล้ว หากเราอดทน เราจะฝ่าฟันอุปสรรค ที่เราพบเจอหรือปัญหาที่เราหาทางแก้ไม่ได้ เมื่อเราอดทนถึงที่สุด สิ่งต่างๆ เหล่านั้นก็จะคลี่คลาย ไปตามธรรมชาติ ฉะนั้นต้องฝึกใจให้เข้มแข็งและอดทนครับ

ดังคำกล่าวของ คนที่ผมนำมาใช้เป็นแบบอย่างในชีวิต อยู่เสมือ คือ Bill Gate และ Steve Job

“ความอดทน เป็นองค์สำคัญของความสำเร็จ” หรือ(Patience is a key element of success.) Bill Gate

และจากประวัติของ Steve Job บุคคลที่ประสบความสำเร็จ ก็มีบุคคลิก ที่มีความอดทน อยู่ในตัว เช่นกัน

 

และอีกหลายบทความ หรือคำพูดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ก็จะกล่าวถึง ความอดทน ไว้เสมอ เช่น

โทมัส อัลวา เอดิสันว่า กล่าวว่า “ อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ อีก 99 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากความอดทนพากเพียร ทำไม่หยุด”

หากพูดถึง อัจฉริยะ ก็คงต้องนึกถึง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวอีกมากมาย

“อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ และอีก 99 เปอร์เซ็นต์คือความอุตสาหะ”

ซึ่งทั้ง 2 คำกล่าวนี้ ก็อ่านเจอในอินเทอร์เน็ต ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อความเดียวกันหรือเปล่า แต่อ่านแล้วก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และได้แนวคิดว่า ต้อง อดทน เช่นกันครับ

 

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook