21-22 พ.ย. 59 เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (Miracle Grand Convention Hotel) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด จากการไปประชุมก็ได้แนวคิดหลายๆ อย่าง ส่วนใหญ่ก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการเดินทาง และการเข้าร่วมฟังบรรยาย

กลับมาก็รู้สึกปวดๆ เมื่อยๆ เหมือนจะไม่สบาย เนื่องจากไปในที่ๆมีผู้คนเยอะๆ หลายหลายทั่วประเทศ เจออากาศเย็นในห้องประชุมทั้งวัน เลยรู้สึกมืนๆ ทุกคนที่มีคนจามปรากฎว่า มีอาการจะเป็นไข้ทุกที นั่นแสดงว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกัน อีกอย่างอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอ ยิ่งตอนเดินทางกลับ ในเที่ยวบินก็เจอคนจามอีก สุดท้ายก็เป็นไข้จริงๆ วันนี้เลยมีอาการเพลียๆ

ด้วยเหตุนี้แหละครับ ที่ไม่ค่อยต้องการจะไปไหน มาไหน ในที่ชุมชนที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพราะเราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี เจออะไรนิดอะไรหน่อย ก็ทำท่าไม่สบาย (วัยสูงอายุแล้วด้วย)

แนวคิดหลายๆอย่างที่ได้จากวิทยากร ได้แก่

  1. ทักษะการนำเสนอ และการพูดที่น่าฟัง
  2. การควบคุมอารมณ์ ในการนำเสนอที่รู้สึกได้ว่าวิทยากร มีความใจเย็น
  3. การพูดถึงการใช้ปัญญา ในการแก้ปัญหา

วีระศักดิ์ พัทุบุรี
23/11/59

แสดงความคิดผ่าน Facebook