18 ม.ค.54  นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงกรณีการรายงานผลการจัดการอบรมครูพัฒนาทั้งระบบ ที่ทาง สพฐ.ดำเนินการไปเมื่อปี 2553 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาครูกว่า 450,000 คน

อ่านแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับครูนะครับ แต่แน่ใจหรือว่า จากการที่ครูหรือใครที่ใช้เลขประชาชนนั้นๆ แล้วมาทำข้อสอบผ่าน จะสรุปได้ว่า ครูผ่านการประเมิน e-Training โดยใช้งบประมาณมหาศาลในการวางโครงสร้างพื้นฐานคือตัวเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ที่เป็นตัวรองรับครูที่จะเข้ามารับการฝึกอบรมกว่า 400,000 คน และวางระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ และพัฒนาหลักสูตรในการอบรมครูทั้งหมด 32 หลักสูตร คงจะคุ้มกัน เพื่อจะให้ผ่านชื่อว่าครูได้ทำและได้ผ่าน แล้วคุณภาพละ ผ่านไหม? วัดอย่างไร หากต้องการประเมินจริง ก็ให้ผู้บริหารประเมินครูในโรงเรียน แค่นี้ก็รู้ผลแล้ว ไม่ต้องลงทุนมหาศาล

แต่ที่ชื่นชม ผลจากการอบรม e-training ก็คือ ครูทุกคนตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และก็มีการใช้งาน e-mail เพิ่มขึ้น ก็น่าจะเป็นผลดี ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาก็แล้วกัน แต่เงินสิ ใช้ไปเยอะนะ

แสดงความคิดผ่าน Facebook