หลังจากที่ได้ตัดสินใจเริ่มทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อครั้งนานมาแล้ว และพร้อมกับทำงานวิจัยปริญญาเอกไปด้วย ผลลัพธ์ของทั้ง 2 อย่างก็ปรากฎขึ้น ตามระยะเวลา ซึ่งระหว่างนั้นก็ผ่านอะไรมามากมาย ทั้งสุขทั้งทุกข์ และอะไรต่อมิอะไรที่ได้เจอในชีวิตจริง สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รวมระยะเวลา 6 ปี รับปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ส่วนการทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลา 3 ปี อนุมัติ เมื่อ 30 ตุลาคม 2559

สิ่งหนึ่งที่ได้ข้อคิด ข้อค้นพบ คือ ความอดทน จังหวะและโอกาส และบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสะสม ผลจึงปรากฎออกมาตามระยะเวลาจากผลพวงที่ได้กระทำ บางคร้้งอาจจะได้ก่อนกำหนด หรือบางครั้งก็มีเหตุและอารมณ์ของเราพาไปให้ต้องผ่านอะไรก่อนและจึงได้พบเจอกับอีกสิ่งหนึ่ง เป็นเช่นนี้แล คือ “ธรรมชาติ”

อย่างไรก็แล้วแต่ สิ่งที่ได้รับตอนนี้ ก็ทำให้เราได้มีกำลังใจที่จำทำงานต่อ อย่างเต็มที่เหมือนที่เคยผ่านมา เพราะจำความได้ว่า ตั้งแต่บรรจุเป็นข้าราชการครูมา ก็ทุ่มเทความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์มาโดยตลอด ชอบที่จะเรียนรู้ และท้าทายกับงานใหม่ๆ ซึ่งก็ทำกันหามรุ่งหามค่ำจนชินซะแล้ว

แต่เมื่อเวลาผ่านมาระยะหนึ่ง วันเวลาก็ผ่านไปเร็ว เลยทำให้รู้สึกว่า อายุก็เพิ่มขึ่้น แต่เรี่ยวแรงเพิ่มน้อยลง จนบางครั้งอาจทำในสิ่งเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว แต่ใจก็ยังความต้องการจะทำอยู่ ซึ่งตอนนี้ก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ให้ดีและมากที่สุด ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ เพราะไม่อยากได้อะไรมาฟรีๆ ได้มาด้วยหยาดเหยื่อและความมุ่งมั่่น ตั้งใจ รู้สึกว่าภูมิใจมากกว่า และสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่สมมุติมาก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้และดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้

ถือเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์ที่ชาวไทยทุกคนต้องจดจำไปชั่วชีวิต ฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องทำอะไรให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาในที่ที่เราอาศัย…

สุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และคุณพ่อ คุณแม่ คุณพี่ และทุกคนๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ที่ให้กำลังใจ คำแนะนำ โอกาส และมิตรภาพด้วยดีเสมอมา

แสดงความคิดผ่าน Facebook