ใช้อำนาจต้องมีเมตตา
ใช้บารมีต้องมีปัญญา

Power must have compassion.
Glory be to the wise.

ข้อคิดสำหรับผู้นำ ในการที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 🙂

แสดงความคิดผ่าน Facebook