การเปิดอ่านด้วยตา ยังไม่กว้างพอเท่ากับ การเปิดอ่านด้วยใจ

(Open Eyes Not quite as wide. Open Mind)

ตาและใจ เป็นอวัยวะที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล ซึ่งหลายคนมองข้ามลืมไปว่าบางครั้งเราก็ใช้เครื่องมือประเมินผลไม่เหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น การประเมินคนแต่เพียงภายนอก จากหน้าตาและการแต่งต้วหรือแม้กระทั่งการพูดจา เราใช้ตาในการประเมิน ซึ่งบ่อยครั้งที่ผลการประเมินตรงข้ามกับความเป็นจริง แต่หากประเมินใจได้ อาจจะได้คำตอบอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้นการประเมินผลให้ได้ข้อเท็จจริงและถูกต้อง ควรประเมินด้วยตาและใจ

เพียงแต่การประเมินด้วย “ใจ” จำเป็นต้องเปิดใจ

ดังนั้นการจะมองอะไรให้กว้าง หาก เปิดตา อย่างเดียว ก็คงไม่กว้างพอเท่ากับ เปิดใจ

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook