จงมองหา“ความดี”ของผู้อื่น
เพื่อยกย่องเชิดชูและนำมาเป็นตัวอย่าง
จงมองหา“ข้อด้อย”ของตนเอง
เพื่อปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้น

Look for the good of others.
To praise and glorify the example.
Look for their own disadvantages.
To improve ourselves.

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook