“ความสำเร็จ” ไม่ต้องทำอะไรใหม่
เพียงแต่ทำสิ่งเดิม ให้สม่ำเสมอ

ด้วยเพราะหลายคนใจร้อนที่จะประสบความสำเร็จ เมื่อลงมือทำเร็ว ก็ควาดหวังผลเร็วว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จซะที จนต้องเปลี่ยนหาวิธีใหม่ หรือทำแล้วไม่ต่อเนื่อง เพราะขาดความมุ่งมั่น ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ

แสดงความคิดผ่าน Facebook