ถ้าพูดถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ที่เป็นที่นิยมและโด่งดังที่สุดในระบบการศึกษาไทย และได้ยินชื่อกันคุ้นหู คงหนีไม่พ้น มูเดิ้ล (Moodle) ซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็ศึกษาและใช้งานมาตังแต่เริ่มต้น เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีระบบการจัดการเนื้อหา (LMS)ที่มีประสิทธิภาพ และผมก็เลือกตัวนี้มาใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทั้งนำไปปรับปรุงเป็นผลงานทางวิชาการ อีกอย่างเป็นโปรแกรมที่ใช้งานฟรีครับ แต่ด้วยเพระยุคเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีโปรแกรมและระบบการจัดการเนื้อหาใหม่ๆ ที่รองรับการใช้งานหลากหลายประเภท หากดูจากจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลก ก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมที่เป็นที่นิยมมาใช้ในระบบ e-Learning ทั่วโลก 20 อับดับ ดังนี้
1.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/looop

2.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/skillcast-lms

3.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/ispring-learn

4.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/knolyx

5. https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/ecoach-lms

6.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/nimble-lms

7.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/learn-amp

8.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/skolera

9.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/neo-lms

10.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/sofia-lms

11.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/crossknowledge-learning-suite

12. Claned logo
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/claned

13. TalentLMS logo https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/talentlms

14. Totara Learn logo https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/totara-learn

15.  https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/chamilo

16. Moodle logo https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/moodle

17. Litmos LMS logo   https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/litmos-lms

18. Open edX logo https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/open-edx

19. https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/adobe-captivate-prime

20. Docebo logo https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/docebo

แสดงความคิดผ่าน Facebook