ช่วงตั้งแต่ภาคเรียนใหม่นี้ไม่ค่อยได้เดินทางกลับบ้านและภูมิลำเนา สัปดาห์วันหยุดส่วนใหญ่ก็ปรับปรุงพัฒนาห้องสำนักงานไปวันละนิด ตามสภาพ ถือเป็นการออกกำลังกาย เหมือนกับการเข้าสวน ทำแล้วสบายใจ ได้เหงื่อ ไม่คิดอะไรมากก็รู้สึกสบายใจ ไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นของใคร เพราะทุกอย่างคือของหลวง เมื่อมารับใช้หลวงแล้ว ก็ไม่คิดนิ่งดูดาย ทำได้ก็ทำ (บ่นหล่าว) ทำแล้วไม่หวังอะไรรู้สึกสบายใจดีครับ เพราะบางครั้งหากเราไม่เริ่มลงมือทำแล้ว ก็ไม่รู้จะรอให้ใครทำ สิ่งที่พัฒนาและปรับปรุง ได้แก่

  1. จัดการปัดกวาด ทำความสะอาด ให้ดูเรียบร้อยและเป็นระบบ ระเบียบ
  2. ขอความอนุเคราะห์พนักงานบริการติดตั้งโป๊ะหลอดไฟจำนวน 2 ชุด
  3. ให้ช่างมาดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 ชุด
  4. ให้ช่างมาดำเนินการติดตั้งปลั๊กไฟพร้อมเบรคเกอร์ จำนวน 2 จุด

งานอดิเรกส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ 555 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

แสดงความคิดผ่าน Facebook