1 สิงหาคม 2561 วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา ครบรอบ 108 ปี
ขอบเชิญร่วมพิธีวางพวงพาลา ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา เวลา 08.00-11.00 น. ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมที่จัดขึ้น 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ

กิจกรรมที่ 1 วันคล้ายวันก่อตั้ง

1.1 พิธีวางพวงมาลาและพิธีทางศาสนาพุทธ ณ หอประชุม 100 ปี

1.2 พิธีทางศาสนาอิสลาม ณ อาคารละหมาด

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ พบปะประชาชน

นิทรรศการ จำหน่ายสินค้าและกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง

กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา พบครูที่ปรึกษา เวลา 11.oo น

แสดงความคิดผ่าน Facebook