“ถ้าเราควบคุมตนเองได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด 

แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้ ก็ต้องมีคนผู้ทำหน้าที่ควบคุมเรา 

เพื่อให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงาม”

ด้วยเหตุนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วเค้าจึงสามารถมีระเบียบวินัยได้อย่างเคร่งครัด เพราะ เค้ามีผู้ควบคุมให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัย จนเป็นเรื่องปกติ ส่วนบ้านเรา ผู้คนส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบาย (มักง่าย) ไม่ชอบการถูกควบคุม ขาดระเบียบวินัยมาแต่กำเนิด  เลยต้องมีคนควบคุมอยู่ทุกเรื่องไป จนทำให้รู้สึกอึดอัด และไม่ชอบอยู่ในระเบียบวินัย ประเทศเลยพัฒนาไปได้ช้า

แสดงความคิดผ่าน Facebook