ได้ฟังข่าวและเรื่องราวของ “แจ็ค หม่า” (Jack Ma) มหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์สิน 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็น CEO  ALIBABA เป็นบริษัทออนไลน์ที่เป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทนี้มีสินค้าซื้อขาย 3 เท่าของ ebay และเป็นระบบการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ทที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัดสินใจเกษียณตัวเองจากประธานบริษัท ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 ซึ่งจะเป็นวันที่เขาอายุครบ 54 ปี และที่สำคัญเป็น “วันครู” แห่งประเทศจีนอีกด้วย

“แจ็ค หม่า” จบการศึกษาจากวิทยาลัยครู และเคยทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก่อน

เขาให้สัมภาษณ์ว่า “การสอนหนังสือ น่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด นอกเหนือจากการเป็นผู้บริหาร Alibaba”

(โอ้ว ฟังแล้วเห็นคุณค่าของความเป็นครูเลยครับ จากผู้บริหารระดับสูง มาเป็นครู ตรงข้ามกับสังคมไทย ที่มุ่งแต่จะไปเป็นผู้บริหาร)

เข้ามีแนวคิดที่จะไปเน้นการพัฒนาครูในพื้นที่ห่างไกล ยกระดับการศึกษาชนบท และลดความเหลื่อมล้ำที่ยังสู้เมืองใหญ่ในจีนไม่ได้ (ตรงกับแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันเลย ในเรื่องของการยกระดับการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่ประเทศไทยมีแต่นโนบายลงมาให้ผู้ปฏิบัติ ขาดนักบริหารการศึกษามืออาชีพครับ)

คำพูดของ แจ็ค หม่า กล่าว่า “ผมรักในการศึกษา” 

(แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามาก เพราะการศึกษา ทำให้เขามาได้ถึงจุดนี้)

ผมนำเรื่องราวนี้มาเพื่อกระตุ้นความคิดของตนเอง ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะบางครั้งก็รู้สึก เบื่อหน่าย กับนโยบายทางการศึกษาไทยที่ทำไปเพื่อผลประโยชน์และงบประมาณเท่านั้น มองไม่เห็นการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน อีกทั้งไม่ได้ทำให้ครู รักการสอนเลย มุ่งแต่จะเพิ่มภาระงานให้ครูซะมากกว่า จนไม่มีเวลาได้มุ่งมั่นพัฒนาทักษะการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

แสดงความคิดผ่าน Facebook