วันนี้นำทฤษฎีการใช้ชีวิตของตั๊กแตน มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน ซึ่งโดยปกติตั๊กแตน เมื่อเจอคู่ต่อสู้ หรือตัวที่อาศัยอยู่ต่างถิ่น มันจะพยายามหลีกเลี่ยง แทนที่จะเผชิญหน้าเพื่อต่อสู่กัน ซึ่งอาจจะแพ้หรือชนะก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ ต้องมีการปะทะกันและบาดเจ็บ

ดังนั้น ในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน หากหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปะทะได้ก็จะดีมาก นั้นคือ เอาทฤษฎีของตั๊กแตนมาใช้ “้ใช้วิธีการหลีกเลี่ยง ดีกว่าเสี่ยงกับการต่อสู้” นี่เป็นการจัดการความขัดแย้งอย่างหนึ่ง จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความขัดแย้ง

แสดงความคิดผ่าน Facebook