คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคได้ง่ายๆ
คนที่แข้มแข็ง เมื่อพบอุปสรรคจะแก้ไขได้ด้วย “จิตใจที่มุ่งมั่น”

แสดงความคิดผ่าน Facebook