ขุมทรัพย์ ไม่ใช่ทองคำ แต่เป็นความรู้
(ข้อคิดจากภาพยนต์ เรื่อง Indiana Jones)

แสดงความคิดผ่าน Facebook