ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ระดับ ม.4 และ ม.5 ณ ห้อง To Be Number One

แสดงความคิดผ่าน Facebook