จงชื่นชมกับสิ่งที่ได้มา และจงทำใจกับสิ่งที่เสียไป

แสดงความคิดผ่าน Facebook